Confidentialitate

Ce date cu carcater personal colecteaza Komparatorul? Pentru a accesa pagina web Komparatorul, nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal. In masura in care doriti sa achizitionati serviciile si/sau produsele oferite de website,va putem solicita anumite informatii de identificare sau date cu caracter personal. Datele cu caracter personal (asa cum sunt definite de Legea nr. 677/2001),se refera la orice informatii care pot fi utilizate pentru a va identifica personalsau pentru a va contacta on-line sau offline. Informatiile personale sunt colectate numai cu acordul dumneavoastra (de exemplu, daca ni le oferiti cu buna stiinta printr-unul dintre formularele on-line, prin participarea la tombole si concursuri, prin inregistrare sau sign-up pe un site Komparatorul. Tipurile de informatii colectate vor varia in functie de activitate si scopul colectarii. Informatiile personale cerute pot include: numele si prenumele, adresa de email, adresa de domiciliu, numarul de telefon si (pentru produsele achizitionate/platite online) informatiile cardului de credit.

In ce scop sunt utilizatedatele cu caracter personal?

Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. Komparatorul se angajeaza in fata utilizatorilor/clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane neautorizate si sa le utilizeze strict pentru desfasurarea relatiei de afaceri dintre client si Komparatorul .Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personalsi libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personalsi protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, actualizate, Komparatorul se obliga sa administreze in conditii de siguranta si numai in vederea realizariiscopurilorspecificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra. Datele dumneavoastra personale vor fi utilizate de catre Komparatorul in scopul executarii contractului pentru furnizarea de servicii pentru informarea utilizatorilor/clientilor privind situatia contului lor de pe komparatore.ro, informarea utilizatorilor/ clientilor privind confirmarea, evolutia si starea comenzilor, facturare si incasarea valorii produselor si serviciilor oferite, evaluarea produselorsi serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, relatii cu clientii, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilorsi comportamentul consumatorului.

 Ce masuri de siguranta utilizeaza Komparatorul pentru protejarea datelor dvs?

Komparatorul se obliga sa aplice, in legatura cu datele personale ale utilizatorilor/clientilor sai măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii,modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Cui dezvaluie Komparatorul datele dvs cu caracter personal?

Datele dumneavoastra cu caracter personal colectate de Komparatorul nu vor fi divulgate niciodata unei companii terte (in afara grupului Komparatorul) care intentioneaza sa le foloseasca in scopuri de marketing direct, daca dumneavoastra nu v-ati dat in mod expres consimtamantul in acest sens. Komparatorul poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal catre alti parteneri ai Komparatorul, daca acest lucru este in legatura sau este necesar pentru executarea serviciilor contractate sau activitatii pentru care v-ati inregistrat. Partenerii Komparatorul in vederea prelucrarii datelorsunt persoane imputernicite conform Legii nr. 677/2001 si notificate la AutoritateaNationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Carcater Personal. Datele cu caracter personal furnizate de Client vor fi dezvaluite persoanelor juridice, autoritatilorsi institutiilor publice abilitate, la solicitarea acestora, in conformitate cu dispozitiile legale.Prin completarea datelor dvs. in formularul de inregistrare de cont si/sau de Comanda declarati ca acceptati cu buna stiinta ca datele dvs. personale sa fie incluse in bazele de date ale Komparatorul , inregistrate in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal si in acest sensva dati acordul expressi neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate pentru de catre Komparatorul afiliatii si colaboratorii acestora pentru desfasurarea si/sau derularea de catre Komparatorul, afiliatii si colaboratorii acestora de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a produselorsi serviciilor, de marketing, de publicitate, demedia, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire simonitorizare a vanzarilorsi comportamentul consumatorului (acest site foloseste Cookie-uri). De asemenea, Komparatorul poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii demarketing, curierat,servicii de plata / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselorsi serviciilor noastre, asigurători.

Care suntdrepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu carcater personal?

Prin citirea Termenilor si Conditiilor de utilizare ale site-ului www.Komparatorul.ro, ati fost informat cu privire la drepturile dumneavoastra astfel cum sunt prevazute de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personalşi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de accesla date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Drepturile menţionate anterior, includ in temeiul dispozitiilor art. 13-18 din Legea nr. 677/2001:

a) dreptul de a obţine, la cerere şi înmod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către Komparatorul;

b) dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia dumneavoastră particulară, ca date cu caracter personal ce vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză.

c)      dreptul de a vă opune, în oricemoment, înmod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing;

d) dreptul de a vă adresa justiţiei în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;

e) dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii.

Maimult decat atat, precizam ca orice incercare de a accesa, utiliza,modifica datele personale ale altui utilizator este strict interzisa, fiind pedepsita de lege contraventionalsau penal, dupa caz.

Komparatorul nu promoveaza transmiterea de mesaje electronice nesolicitate (SPAM).Orice utilizator al site-ului www.Komparatorul.ro poate solicita oricand, inmod gratuity,stergerea adresei sale de email din baza noastra de date pentru motive de marketing.

 In cazul platilor efectuate cu cardul, comercializarea se efectueaza prin intermediul solutiilor de plata online oferite de tertul autorizat Bee Web Srl In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv de terte persoane, Bee Web Srl garanteaza legalitatea si securitatea sistemelor informatice. Informatiile privind datele cardului bancar (numar de card, data expirarii etc.) nu vor fi transferate sau stocate pe serverele Komparatorul sau pe serverele Bee Web Srl

COPYRIGHT

Intregul continut al site-ului www.Komparatorul.ro, reprezinta proprietatea Komparatorul fiind aparat de prevederile legale relevante inmateria drepturilor de autor, a drepturilor de proprietate intelectuala si industriala. Folosirea in orice mod a oricaror elemente de pe site, fara acordul scris, prealabil al Komparatorul se pedepseste conform legislatiei romane.

Vezi si:

 Codul de conduita pentru Protectia Dreptului Persoanei la Intimitate in Manipularea Datelor cu Caracter Personal in cadrul Grupului OTE